PUSTA BARBARA

  • Autor objave:

Nedjeljni izlet na Mali Kalnik (Pusta Barbara) započeli smo iz centra Gornje Rijeke označenim putem prema slapu Šokot, koji je ovoga puta na žalost bio bez vode. Ipak, uspon po koritu potoka Šopot do livada Bezđe bio je vrlo zanimljiv, a ponegdje i dosta zahtjevan. Put smo nastavili do brda Bela gorica i dalje grebenom preko brda Kanclin (424 m) do Vidikovca križnog kamena.
Nakon kraćeg predaha, okrepe i fotografiranja, krenuli smo na najteži dio puta prema Malom Kalniku. Obilježena staza se nakon stotinjak metara strmo spušta južno prema koritu potoka Deklešanec (Pesji potok), a onda se prateći korito potoka penje prema podnožju brda Mali Kalnik. Taj dio puta prilično je naporan, ali ga vrijedi proći, jer je kanjon potoka Deklešanec zaista impresivan i prepun nezaboravnih vizura…
Na kraju smo se s livade na južnoj strani popeli na vrh Malog Kalnika (460 m) na kojem se nalaze ostaci nekadašnjeg dvorca poznatog po legendi o Barbari Celjskoj (Crna kraljica). Naziv Pusta Barbara dobio je po istoimenoj biljci (Barbara vulgaris).
Izlet smo završili spustivši se putem preko naselja Deklešanec do Gornje Rijeke. Prohodanih 9 km po razmjerno teškim stazama i sparnom vremenu propisno nas je izmorilo, ali nezaboravne ljepote kalničkih šuma, potoka i vidikovaca vrijede svake kapi znoja….