MEĐIMURSKI POTOCI


Prilikom šetnji po gornjem Međimuju često treba prelaziti preko manjih ili većih potoka, koji su ponekad gotovo bez vode, ali u kišnim periodima mogu postati nepremostiva prepreka. Kako je većina naziva tih vodotoka nepoznata, odlučili smo napraviti kartu međimurskih potoka i objaviti je na stranicama Cipelcuga, s namjerom da bude dostupna svm ljubiteljima boravka u prirodi koji bi se željeli malo bolje upoznati s nazivljem potoka u Međimurju. Više o pojedinim potocima, naročito o onima koji se mogu obići, moći će se pročitati u budućim objavama na blog stranici Cipelcuga.
Karta u visokoj rezoliciji može se preuzeti s poveznice na kraju teksta i može se koristiti za nekomercijalno korištenje. Za sve ostalo molimo kontaktirati Cipelcug.

PREUZMI KARTU